חברת סקייליין מסכמת את שנת 2015 עם צמיחה בהכנסות וברווחיות


סקייליין חתמה על הסכם למימון מלון ‘רנסנס’ בקליבלנד בהיקף של כ 112.5 מיליון שקל


בלייק ליון ימונה למנכ”ל חברת הנדל”ן סקייליין