סקייליין מדווחת על שיפור בתוצאות התפעוליות לרבעון הראשון של 2021