סקייליין מדווחת על המשך שיפור בתוצאות התפעוליות ברבעון הראשון של 2022