חברת סקייליין מסכמת את שנת 2016 ומציגה עליה בהיקפי הפעילות


סקייליין חתמה על שני הסכמי מימון בהיקף כולל של כ 116 מיליון שקל


סקייליין משנה את המדיניות החשבונאית לשערוך נכסיה המלונאים


ההכנסות ברבעון צמחו בכ 39% לכ 103.6 מיליון שקל


תמכור 2 עתודות קרקע באתר הנופש “בלו מאונטיין” בקנדה תמורת סכום כולל של כ 46.2 מיליון שקל


סקייליין השלימה את מכירת אחזקותיה במלון פנטג’ס בטורונטו תמורת כ 102 מיליון שקל גבוה ב 55% מהשווי בספרים


ההכנסות במחצית הראשונה של 2016 צמחו בכ- 37% לכ- 234 מיליון שקל


ביקושים בהיקף של כ 250 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת אגרות חוב